आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:मुलगी नावे उच्चार कठीण

#नाव अर्थ
1 अवनीपृथ्वी
2 Kanchanaगोल्ड
3 अवनीपृथ्वी
4 अवनीपृथ्वी
5 अवनीपृथ्वी
6 Pritiप्रेम
7 अवनीपृथ्वी
8 Pritiप्रेम
9 अवनीपृथ्वी
10 Priyaमाझ्या प्रिय मित्रा
11 Priyaमाझ्या प्रिय मित्रा
12 Trishaएक
13 Rohiniएक तारा
14 Jyotiप्रकाश
15 Devanshiदूत
16 Kirtiऑफ द फेम
17 Anitaदु: खी, कृपाळू गोड व कडू
18 Manishamarjoram (औषधी वनस्पती). तसेच marjoram किंवा वाईट हंगाम म्हणून ओळखले
19 Manishamarjoram (औषधी वनस्पती). तसेच marjoram किंवा वाईट हंगाम म्हणून ओळखले
20 Manishamarjoram (औषधी वनस्पती). तसेच marjoram किंवा वाईट हंगाम म्हणून ओळखले
21 Anitaदु: खी, कृपाळू गोड व कडू
22 Pritiप्रेम
23 AryaAdria (व्हेनिस) पासून प्रारंभ होत कंटाळवाणा काळा, गडद
24 AryaAdria (व्हेनिस) पासून प्रारंभ होत कंटाळवाणा काळा, गडद
25 Priyaमाझ्या प्रिय मित्रा
26 Anitaदु: खी, कृपाळू गोड व कडू
27 Suchitaसुंदर
28 Supriyaमाझ्या प्रिय मित्रा
29 Supriyaमाझ्या प्रिय मित्रा
30 AryaAdria (व्हेनिस) पासून प्रारंभ होत कंटाळवाणा काळा, गडद
31 Kalyaniसुंदर
32 Kalyaniसुंदर
33 Kalyaniसुंदर
34 Sonalगोल्ड
35 Sonalगोल्ड
36 Supriyaमाझ्या प्रिय मित्रा
37 Trishaएक
38 Trishaएक
39 Sonalगोल्ड
40 अवनीपृथ्वी
41 अवनीपृथ्वी

नाव श्रेण्या
लांबी अधिक

Browse names by letterटिप्पणी द्या
* पर्यायी