आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

3 अक्षरी छोट्या मुलांची नावे

#नाव अर्थ
1
2 Suardusविजय, विजय
3 Kanishkaराजा नाव
4
5
6 Suardusविजय, विजय
7 Kanishkaराजा नाव
8 Suardusविजय, विजय
9 Kanishkaराजा नाव
10 Balaji
11 Mangalsing
12 Suhani
13 Karunal
14 Jitendra
15 Karunal
16 Parikshit
17 Avishaपरमेश्वराच्या भेट
18 Parikshit
19 Parikshit
20 Balaji
21 Balaji
22 Janardan
23 Janardan
24 Janardan
25 Gajanan
26 Gajanan
27 Gajanan
28 Karunal
29 Prince
30 Sunil
अधिक नावे दर्शवा


नाव श्रेण्या
लांबी अधिक


Browse names by letterटिप्पणी द्या
* पर्यायी