आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

विक्की

तूमचे नाव विक्की आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:विनायक, विनोद, विकास, वीरवर्य, वीनू, वेलाराम, विशाल, वीकेश
तत्सम आवाज मुली:विजय, विजया, , वीणा, विजय नावाचा अथे, वेदा, वैशाली, विनिता
रेटिंग: 5/5 तारे 1 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
उच्चार: 5/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 5/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 1/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:विक्की कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव:

तूमचे नाव विक्की ? तूमच्या नावासाठी मत द्या.


तूमचे नाव विक्की ? तूमच्या नावासाठी मत द्या.