आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

साईश

तूमचे नाव साईश आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:सचिन, संजय, सार्थक, सुरेश, संदीप, स्पुदन, सुन्दर, संतोष
तत्सम आवाज मुली:सुप्रिया, सानवी, सचिन आगवणे, सरस्वती, सम्भवि, स्वप्न, स्वप्निला, सजूना
रेटिंग:
5/5
तारे 1 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
उच्चार: 5/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 5/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 3/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:ईश्वरी
फेसबुक:

माहीती उपलब्ध नाही
श्रेणी:साईश कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: