आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Azami

तूमचे नाव Azami आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Acennan, Akeno, Aasim, Azim, Asim, Achan, Akim, Aswien
तत्सम आवाज मुली:Ashwini, Ashna, Ashima, Asma, Aquiina, Askini, Assena, Agna
रेटिंग:
5/5
तारे 10 मते
लिहायला सोपे: 3.5/5 तारे 5 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4.5/5 तारे 5 मते
उच्चार: 4/5 तारे 5 मते
इंग्रजी उच्चारण: 3.5/5 तारे 9 मते
परदेशी मत: 3.5/5 तारे 8 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 480 Azami&39; चे. स्थान #58351
श्रेणी:जपानी नावेAzami कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: