आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Kajal

तूमचे नाव Kajal आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Kyle, Kaushal, Kushal, Kalu, Kjell, Khaleel, Kohl, Kahol
तत्सम आवाज मुली:Kelly, Kali, Kokila, Kala, Kilala, Kaeli, Kellie, Kyley
रेटिंग: 4.5/5 तारे 142 मते
लिहायला सोपे: 4.5/5 तारे 119 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4.5/5 तारे 118 मते
उच्चार: 4.5/5 तारे 119 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4.5/5 तारे 118 मते
परदेशी मत: 4/5 तारे 111 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:हिंदू नावे - लोकप्रिय हिंदी मुलगी नावेKajal कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: