आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Kalene

तूमचे नाव Kalene आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Kalyan, Kellman, Kalman, Kilian, Kayleon, Kailen, Keillan, Keilan
तत्सम आवाज मुली:Kalyani, Kalina, Kaylin, Kailyn, Kellina, Kayleen, Kolina, Kylianne
रेटिंग: 4.5/5 तारे 14 मते
लिहायला सोपे: 4.5/5 तारे 10 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4/5 तारे 10 मते
उच्चार: 4/5 तारे 10 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4/5 तारे 11 मते
परदेशी मत: 4/5 तारे 11 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
श्रेणी:चेक नावेKalene कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: