आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Kaveri

तूमचे नाव Kaveri आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Kubera, Kavera, Kasper, Keifer, Kuper, Kaapro, Kibriya, Kipr
तत्सम आवाज मुली:Kubra, Kefhera, Kabira, Kapera, Kapri, Khepri, Kfira, Kavipriya
रेटिंग: 4.5/5 तारे 3 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 3 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4.5/5 तारे 3 मते
उच्चार: 4.5/5 तारे 3 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4.5/5 तारे 3 मते
परदेशी मत: 3.5/5 तारे 3 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:हिंदू नावेKaveri कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: