आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Krushna

तूमचे नाव Krushna आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Krishna, Kersaan, Krischnan, Kyrksen, Kirkan, Karsen, Kerrigan, Korrigan
तत्सम आवाज मुली:Krisakini, Karishma, Krasna, Krijny, Krasmina, Krishny, Krisenia, Kirjana
रेटिंग:
5/5
तारे 1 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 3/5 तारे 1 मते
उच्चार: 3/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 3/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 3/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani, Priya
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 740 Krushna&39; चे. स्थान #42623
श्रेणी:Krushna कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: