आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Prachi

तूमचे नाव Prachi आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Prakash, Percy, Perse, Pierrick, Pierce, Parees, Piers, Piroj
तत्सम आवाज मुली:Preksha, Proais, Parcia, Phrygia, Parcae, Prisca, Parisa, Pragya
रेटिंग: 4.5/5 तारे 72 मते
लिहायला सोपे: 4.5/5 तारे 61 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4.5/5 तारे 60 मते
उच्चार: 4/5 तारे 60 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4/5 तारे 61 मते
परदेशी मत: 4/5 तारे 59 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:हिंदू नावे - लोकप्रिय हिंदी मुलगी नावेPrachi कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: