आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Raad

तूमचे नाव Raad आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Rohit, Ruairidh, Rod, Reed, Reto, Roth, Rudy, Royd
तत्सम आवाज मुली:Rita, Rati, Ryta, Riddhi, Ruta, Reut, Ruhette, Rada
रेटिंग: 4.5/5 तारे 11 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 9 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 9 मते
उच्चार: 3.5/5 तारे 9 मते
इंग्रजी उच्चारण: 3.5/5 तारे 8 मते
परदेशी मत: 4.5/5 तारे 8 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
श्रेणी:ए.ए. नावे - अरबी नावेRaad कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: