आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Swapnil

तूमचे नाव Swapnil आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Sibonelo, Shopnil
तत्सम आवाज मुली:Svanhile, Shevainely, Siv Maila, Sofie-Amalie, Swapnali, Sofie Amalie, Shavainly, Sphumelelo
रेटिंग: 4.5/5 तारे 10 मते
लिहायला सोपे: 3/5 तारे 9 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4/5 तारे 9 मते
उच्चार: 3.5/5 तारे 9 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4/5 तारे 9 मते
परदेशी मत: 3.5/5 तारे 9 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:Pritam
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:Swapnil कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: