आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Tejaswini

तूमचे नाव Tejaswini आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Tejano, Tazim, Tjomme, Tijn, Tyson, Tyesone, Thijn, Teigen
तत्सम आवाज मुली:Tasnim, Tegen, Tasanee, Tegan, Tizjana, Tajina, Taschana, Tahseen
रेटिंग:
4/5
तारे 4 मते
लिहायला सोपे: 3/5 तारे 4 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 2.5/5 तारे 4 मते
उच्चार: 4/5 तारे 4 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4/5 तारे 4 मते
परदेशी मत: 3.5/5 तारे 4 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 3865 Tejaswini&39; चे. स्थान #12491
श्रेणी:Tejaswini कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: