आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Yes

तूमचे नाव Yes आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Yogesh, Yoshio, Yishai, Yosi, Yusuke, Yge, Yago, Yaak
तत्सम आवाज मुली:Yesi, Yaaqoo, Yukiko, Yueqiao, Yessica, Ysys, Yukika, Yukkii
रेटिंग: 4/5 तारे 17 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 7 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 7 मते
उच्चार: 5/5 तारे 7 मते
इंग्रजी उच्चारण: 5/5 तारे 7 मते
परदेशी मत: 5/5 तारे 7 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:Nitesh, Amit, Janardan, Pramod
बहिणींची नावे:Supriya, Sulabha, Suchita, Kalyani
श्रेणी:Yes कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: