आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Nahee

तूमचे नाव Nahee आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Nay, Noe, Neo, Naim, Noah, Nino, Nahum, Naaman
तत्सम आवाज मुली:Nana, Neha, Naan, Noya, Noa, Naamah, Nani, Nayana
रेटिंग: 5/5 तारे 4 मते
लिहायला सोपे: 3.5/5 तारे 4 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4.5/5 तारे 4 मते
उच्चार: 5/5 तारे 4 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4.5/5 तारे 4 मते
परदेशी मत: 4.5/5 तारे 4 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
श्रेणी:Nahee कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: