आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Priti Donde

तूमचे नाव Priti Donde आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Prudent
तत्सम आवाज मुली:Predentia, Pertunda, Prudentia
रेटिंग:
5/5
तारे 1 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
उच्चार: 5/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 5/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 3/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:Guddi
भावांची नावे:Jay
बहिणींची नावे:Sandhya, Dipali
फेसबुक:

माहीती उपलब्ध नाही
श्रेणी:Priti Donde कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: