आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Adhira

तूमचे नाव Adhira आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Adair, Atreyu, Adir, Atur, Atwater, Adri, Adar, Atreo
तत्सम आवाज मुली:Adira, Audrey, Audre, Adria, Aethra, Athir, Adaira, Adora
रेटिंग:
5/5
तारे 12 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 7 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4/5 तारे 7 मते
उच्चार: 4.5/5 तारे 7 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4.5/5 तारे 10 मते
परदेशी मत: 4/5 तारे 10 मते
टोपणनावे:सावु
भावांची नावे:आधिश
बहिणींची नावे:Muckubnofblz
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 150 Adhira&39; चे. स्थान #136634
श्रेणी:हिंदू नावे - 3 अक्षरे नावे - 6 अक्षरे नावे - लोकप्रिय te मुलगा नावे - लोकप्रिय te मुलगी नावे - 6 अक्षरी छोट्या मुलीची नावे - 3 अक्षरी छोट्या मुलीची नावे - जास्त मते मिळाली मुलगी नावेAdhira कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: