आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

नावांचे अर्थ Adira

येथे आपण Adira नावाचा अर्थ आणि मूळ माहिती शोधू शकतो.
तूमचे नाव Adira आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:मजबूत
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Adair, Atreyu, Adri, Atur, Adar, Atreo, Atwater, Adir
तत्सम आवाज मुली:Adhira, Audrey, Audre, Aethra, Adria, Athir, Adaira, Adora
रेटिंग: 5/5 तारे 28 मते
लिहायला सोपे: 4.5/5 तारे 23 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4/5 तारे 22 मते
उच्चार: 4.5/5 तारे 22 मते
इंग्रजी उच्चारण: 4.5/5 तारे 25 मते
परदेशी मत: 4/5 तारे 25 मते
टोपणनावे:Adi
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
श्रेणी:अरबी नावे - 3 अक्षरे नावे - 5 अक्षरे नावे - सर्वात मते नावे - 3 अक्षरी छोट्या मुलीची नावे - जास्त मते मिळाली मुलगी नावेAdira कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: