आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Amadio

तूमचे नाव Amadio आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Amit, Aahwaanith, Andy, Anand, Amand, Anadi, Amot, Ahimoth
तत्सम आवाज मुली:Anita, Anda, Annett, Anumati, Anahita, Annette, Amite, Anteia
रेटिंग:
4/5
तारे 2 मते
लिहायला सोपे: 2/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 4/5 तारे 1 मते
उच्चार: 3/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 5/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 5/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 110 Amadio&39; चे. स्थान #171652
श्रेणी:लॅटिन अमेरिकन नावे
Amadio कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: