आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Anteia

तूमचे नाव Anteia आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Amit, Aahwaanith, Andy, Anand, Amand, Anadi, Amot, Amadio
तत्सम आवाज मुली:Anita, Anda, Annett, Anumati, Anahita, Annette, Amite, An Thảo
रेटिंग:
5/5
तारे 1 मते
लिहायला सोपे: 5/5 तारे 1 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 3/5 तारे 1 मते
उच्चार: 3/5 तारे 1 मते
इंग्रजी उच्चारण: 3/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 5/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 35 Anteia&39; चे. स्थान #409790
श्रेणी:ग्रीक नावे
Anteia कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: