आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Amriet

तूमचे नाव Amriet आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:पुरुष
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Amrit, Amruth, Aniruddha, Ameretat, Amartya, Amarthya, Anarawd, Anniruddha
तत्सम आवाज मुली:Anuradha, Amrita, Amritha, Amruta, Anrid, Amarita, Annemarit, Anoeradha
रेटिंग:माहीती उपलब्ध नाही
लिहायला सोपे:माहीती उपलब्ध नाही
लक्षात ठेवायला सोपे:माहीती उपलब्ध नाही
उच्चार:माहीती उपलब्ध नाही
इंग्रजी उच्चारण:माहीती उपलब्ध नाही
परदेशी मत:माहीती उपलब्ध नाही
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 10 Amriet&39; चे. स्थान #1325921
श्रेणी:Amriet कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: