आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Annemarit

तूमचे नाव Annemarit आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Amrit, Aniruddha, Amruth, Ameretat, Amartya, Amarthya, Anarawd, Amriet
तत्सम आवाज मुली:Anuradha, Amrita, Amritha, Amruta, Amarita, Anrid, Anoeradha, Amorette
रेटिंग:
5/5
तारे 1 मते
लिहायला सोपे:माहीती उपलब्ध नाही
लक्षात ठेवायला सोपे:माहीती उपलब्ध नाही
उच्चार:माहीती उपलब्ध नाही
इंग्रजी उच्चारण: 1/5 तारे 1 मते
परदेशी मत: 5/5 तारे 1 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 15 Annemarit&39; चे. स्थान #854283
श्रेणी:Annemarit कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: