आपण ५ प्रश्नांची उत्तरे द्या.: आपले नाव:

Amruta

तूमचे नाव Amruta आहे का? सुधारीत प्रोफाईल करीता, कृपया ५ प्रश्नाची उत्तरे द्या.

अर्थ:
लिंग:स्त्री
मूळ:
तत्सम आवाज मुले:Amartya, Ameretat, Amrit, Amruth, Amarthya, Aniruddha, Amriet, Anarawd
तत्सम आवाज मुली:Amritha, Anuradha, Anoeradha, Annemarit, Amarita, Anrid, Amorette, Amordad
रेटिंग:
5/5
तारे 4 मते
लिहायला सोपे: 2.5/5 तारे 4 मते
लक्षात ठेवायला सोपे: 5/5 तारे 4 मते
उच्चार: 3/5 तारे 4 मते
इंग्रजी उच्चारण: 3/5 तारे 4 मते
परदेशी मत: 2.5/5 तारे 4 मते
टोपणनावे:माहीती उपलब्ध नाही
भावांची नावे:माहीती उपलब्ध नाही
बहिणींची नावे:Kalyani
फेसबुक:

+/- फेसबुक वर 11975 Amruta&39; चे. स्थान #5113
श्रेणी:हिंदू नावेAmruta कडून टिप्पण्यासंदेश पाठवा
आपण काही टिप्पणी करू इच्छिता? आपले नाव टाका आणि पुढे क्लिक करा:

आपले नाव: